Info ze semináře “Boj s nožem”

Nedělního semináře se zúčastnilo více jak 20 zájemců o boj s nožem!!! Během 4 hodin intenzivního cvičení jsme se soustředili na nácvik základních pohybů, technik a drilů. Seznámili jsme se s konceptem boje s nožem, tak jak je vyučován v World Knife Fighting Organization. Závěr patřil “sportovnímu” boji s nožem, při kterém jsme mohli vytušit,[…]