Seminář „Boj s nožem“

4.10.2015

Fotky ze semináře