Military Instructor Course

Military Instructor Course

Od 30. května do 4. června proběhl instruktorský výcvik vojenské verze systému krav maga Military Instructor Course. Kurz byl organizován ve spolupráci s 18. průzkumným plukem v Bialystoku. Celkem se nás této jedinečné akce účastnilo něco přes 30 instruktorů z Polska, Anglie, Itálie, Čech a Francie, včetně příslušníků z řad 18. průzkumného pluku.

Samotný trénink jednotlivých technik představoval návrat k původním kořenům krav maga, tedy k co nejrychlejší likvidaci nepřítele. Zvláštní důraz byl kladen na tzv. combat mindset, čili na bojové nastavení mysli, které je v boji snad tím nejdůležitějším prvkem.

Střelecký výcvik s dlouhou i krátkou zbraní, taktika obsazování budov a další specializované nácviky, např. boj za snížených světelných podmínek a boj v noci,  probíhaly v unikátních prostorách vojenské střelnice.

Byla to jedinečná možnost jak se dostat k informacím a praktickému nácviku vojenského pojetí boje, taktiky a také boje s netradičními zbraněmi, jako např. polní lopatka. Pochopitelně nemohly chybět ani techniky boje s nožem.

Na závěr kurzu proběhlo testování, kdy měli účastníci předvést znalost jednotlivých technik, aplikaci technik beze zbraně, s dlouhou zbraní a s nožem. Součástí bylo rovněž testování z metodiky výuky a vedení tréninku. Úspěšné absolvování kurzu bylo završeno předáním certifikátů opravňujícíh k výuce military krav maga. Se vší skromností je tedy nutno říci, že Krav Maga Centrum Ostrava má, jako jeden z mála klubů v ČR, instruktora s certifikací Military Istructor

United_dipolom_military

Uložit odkaz do záložek.