Bojová taktika Krav Maga

Článek o bojové taktice od Eyala Yanilova, hlavního představitele Krav Maga Global.

Bojová taktika Krav Maga

Eyal Yanilov

„Ten, kdo bojuje takticky, vyhraje bitvu.“

Během těch prvních let, kdy jsem studoval pod Imiho vedením Krav Maga, jsem nabyl dojem, že Imiho samotný boj vlastně nezajímá. Jakoby nechtěl, aby z nás byli dobří bojovníci. Naopak kladl velký důraz na to, abychom byli dobří instruktoři, kteří následně vychovají dobré bojovníky. Často jsem s ním vedl debaty na tohle téma: jak mohu vychovávat dobré bojovníky, když jsem měl dojem, že sám tyto kvality postrádám?

Imiho přístup byl určitě netradiční v důsledku toho, že sám měl léta zkušeností s bojem na ulici. Pravidelně se účastnil bojů proti stoupencům fašistických hnutí, často byl nucen čelit i více útočníkům. Za svou sportovní kariéru získal mnoho titulů v boxu a v zápase.

Na konci osmdesátých let se mi podařilo vypracovat a sepsat taktiku boje Krav Maga. Vycházel jsem z Imiho rad, ale také z vlastních zkušeností, logických principů a knih na toto téma publikovaných. Výsledkem byly taktické osnovy KMG pro boj (fighting and combat).

Je logické, že taktická stránka boje se vždy odvíjí od požadavků konkrétní sekce. Taktika pro sebeobranu a ochranu třetí osoby je proto odlišná od taktiky pro klasický boj.

Lidé, kteří proti sobě stojí v boji, mají specifický způsob myšlení, vnímání a reagování. V boji se snažíme způsobit protivníkovi maximální možné zranění v co nejkratším čase a přitom se sami chceme zranění vyhnout. Hledáme prostor pro útok, případně si ho sami vytváříme; můžeme měnit rytmus útoků; snažit se soupeře kontrolovat a různými triky ovlivňovat jeho psychiku.

Taktické prvky můžeme rozdělit do několika skupin.

 

1.      Finty a triky

Podstatou této skupiny je ovlivnění psychického vnímání protivníka. Můžeme ho například přimět k tomu, že očekává útok na určitou část těla, kam následně zaměřuje všechnu pozornost a otevírá nám tak prostor k útoku na jiné partie. Z naší strany se tak v první fázi jedná pouze o náznaky útoků, nesnažíme se zasáhnout cíl.

Změny směru – měníme dráhu prvního útoku a zasahujeme stejný cíl, ale z jiného směru. Naznačíme například přímý úder na bradu, kterou ale ve výsledku zasahujeme hákem.

Změny výšky – naznačujeme útok na určité místo, následně měníme jeho výšku a zasahujeme jiné místo. Příkladem je naznačení útoku na bradu, následná změna výšky a přímý útok na rozkrok.

Změna rychlosti – útok zpomalíme nebo úplně zastavíme, necháme obránce provést obranný akt a následně v útoku pokračujeme. Příkladem je přímý úder na bradu, který v polovině zastavíme a po chvíli dokončíme.

Kombinace předchozích se změnou útočící končetiny – měníme směr a výšky útoku, zároveň můžeme následně zaútočit pomocí druhé ruky (nohy). Příkladem je naznačení přímého úderu na bradu levou rukou a následný útok hřbetem pravé ruky na rozkrok.

Na co si dávat pozor?

Připravte se na to, že během provádění triku na vás může protivník zaútočit. Pokud budete věnovat veškerou pozornost svému vlastnímu útoku, nebudete schopni se bránit.

 

2.      Chytání

Tato skupina je založena na ovlivňování postavení a pozice útočníka, především jeho rukou. V rámci boje zamezujeme jejich pohybu a vytváříme si tak prostor pro útok.

Můžeme chytat za ruce, tlačit i tahat. Jednu ruku přitom používáme ke kontrole protivníka, druhou můžeme útočit. Chytat je možné i nohu protivníka, což vede ke ztrátě jeho rovnováhy.

Chytání obou rukou – při této technice chytáme a křížíme ruce protivníka. Poté sami útočíme na odkrytou část jeho těla, např. hlavu či rozkrok. Jednou rukou lze kontrolovat zkřížené ruce protivníka a druhou vést útoky.

3.      Rozbíjení krytu

Při této taktice se zaměřujeme na méně běžné části těla jako například prsty, kolena, nebo nohy útočníka.

Ač tímto přístupem můžeme způsobit i zranění, naším hlavním cílem je především odvést pozornost soupeře a vytvořit si prostor pro další útok. Způsobená bolest snižuje soupeřovu vůli bojovat a rozptyluje jeho pozornost.

4.      Změna rytmu

Boj vždy probíhá v určitém rytmu, který řídí pohyb a útočné kombinace. Nadaný bojovník, který umí rytmus rozpoznat a posléze s ním pracovat, může snadno získat výhodu. Rytmus může být přirozený, přerušovaný, narušený a simultánní.

Při přerušovaném rytmu začínáme vést druhý útok ve chvíli, kdy stahujeme zpět končetinu, kterou jsme užili k útoku prvnímu. Při narušeném rytmu je druhý útok započat tehdy, když je první zhruba v polovině cesty ke svému cíli. Změny v rytmu jsou velmi efektivní a většinou nečekané.

5.      Využití očí a ovlivnění mentálního stavu protivníka

I oči mohou být účinným nástrojem boje a lze je využívat hned několika způsoby. Zde jsou nejběžnější z nich:

Jedno staré přísloví praví, že „oči jsou okno do duše.“ Můžeme se tedy v prvé řadě snažit pohledem vyjadřovat agresi a plné odhodlání, což v mnoha případech vede k oslabení protivníka. Můžeme se také upřeně zadívat na určité místo a přimět tak útočníka, aby předpokládal útok právě tam. Mimoděk nám tak možná odkryje jinou tělesnou partii, na kterou můžeme následně snáze zaútočit.

 

6.      Větší změny stylu boje

Nepřítel se může předem domnívat, že preferujete určitý styl, nebo konkrétní techniku – například kopy. V určitém okamžiku tedy lze změnit styl boje na grappling a strhnout protivníka na zem. Toto je vskutku markantní změna v přístupu.

Dále například můžeme pouze kroužit okolo soupeře a používat jednotlivé útoky. Poté najednou prudce zmenšíme vzdálenost a zasypeme soupeře kombinací o několika útocích. S touto překvapivou taktikou je poměrně jednoduché protivníka porazit.

 

Závěrem

Pokusil jsem se popsat některé taktické prvky z oblasti KMG nazvané Combat and Fighting. Osnovy pro tuto sekci vznikly na konci osmdesátých let. Když budeme blíže studovat bojovou taktiku, kterou v minulosti používala izraelská armáda, zjistíme, že již v té době vyžívala principy obdobného charakteru, jen ve větším měřítku v rámci jednotek, pluků a praporů.

Převzato z www.krav-maga.cz

Uložit odkaz do záložek.